Adatkezelési tájékoztató

Friedmann Rita egyéni vállalkozó (székhely: 1035 Bp, Raktár utca 21. 9/27, adószám: 66292173-1-41) 2019. augusztus 9. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a konnyedentanulok.hu honlapon a személyes adataidat.

1. Adatkezelő és adatkezelésre jogosult személyek:

1.1 Adatkezelésre jogosult személy:

Friedmann Rita

E-mail címe: iroda@konnyedentanulok.hu, friedmann.rita@konnyedentanulok.hu

1.2 Adatkezelésre jogosult személy képviselője:

Friedmann Márton

E-mail címe: friedmann.marton@konnyedentanulok.hu

1.3 Adatfeldolgozók:

Az adatok feldolgozását az alábbi vállalkozások vagy személyek, (a továbbiakban adatfeldolgozók) végzik:

 • SalesAutopilot Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
 • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés időtartama

Az általad megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:

2.1. Próbatanulásra jelentkezés

Egyes oldalakon jelentkezhetsz a tanítási szolgáltatás kipróbálásához egy próbaórára (Angol próbatanulás jelentkezés, Online angol tanulás Skype-on, Matek nyelvtan korrepetálás, Tanulási tanfolyam gyerekeknek).

Adatkezelés célja: tanfolyamon részt venni kívánó személyek regisztrálása, szerződés megkötése és részvételi díj kiszámlázása.

A kezelt személyes adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • város
 • irányítószám

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulásod a regisztráció tekintetében.

Adatkezelés időtartama: ha a próbatanuláson nem jelensz meg, a próbatanulásra jelentkezés tekintetében a jelentkezéstől számított 30 nap, amennyiben próbatanuláson részt veszel, és szolgáltatásra befizetsz, akkor az utolsó számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte.

Hozzájárulás visszavonása: a személyes adataid kezeléséhez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a próbatanuláson való részvételtől elállás esetén, vagy a próbatanulás után, ha szolgáltatásra nem fizetsz be.

2.2 Termék megrendelés

A honlapon lehetőséged van online és fizikai terméket vásárolni ( pl. “Így segíts a matekban gyermekednek” e-book és könyv).

Adatkezelés célja: kiadványok értékesítése a vásárlók részére.

A termék megrendelése során a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási cím

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a természetes személy részére történő értékesítés esetén a rendelési adatok tekintetében, jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében, illetőleg jogos érdek a nem természetes személy részére történő rendeléshez tartozó kapcsolattartási adatok tekintetében (a Vállalkozó jogos érdeke, hogy kapcsolatot tudjon tartani a vásárlóval a termék értékesítése tekintetében).

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte.

2.3 Hírlevél

Adatkezelés célja: kommunikáció és kapcsolattartás a hírlevél-feliratkozókkal.

Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozáskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • keresztnév
 • e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: A hozzájárulásod, amit a szolgáltatás megerősítő e-mailjében található “Feliratkozom, és letöltöm az ajándékot”  gombra kattintással adsz meg.

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az arról való leiratkozás időpontjáig tartó időtartam.

Hozzájárulás visszavonása: A hírlevélküldéshez adott hozzájárulást a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással bármikor visszavonhatod.

3. Böngészés, hozzászólás, cookie-k (sütik) használata

3.1 A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a látogatásod kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben − a számítógéped beállításától függően − a böngésző, az operációs rendszer adatai és a IP címed. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Vállalkozó ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére, és egy esetleges hiba javítására használja.

3.2 Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics.

A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod.

3.3 Hozzászólás:

Blogbejegyzéshez való hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet cookie-ban eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A cookie-k lejárati ideje 1 év.

Ha hozzászólsz, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid:

4.1. Hozzáféréshez való jog

Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt személyes adataidról.

A tájékoztatás kérhető e-mailben az iroda@konnyedentanulok.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1035 Budapest, Raktár u. 21. 9/27., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. A kérelemre a lehető leghamarabb, a beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül írásban válaszolunk.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat (megjelölve a helyes adatokat). Figyelembe véve az adatkezelés célját az jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ezt az iroda@konnyedentanulok.hu e-mail címen vagy az 1035 Budapest, Raktár u. 21. 9/27. postai címen teheted meg, mindkét esetben személyazonosságod igazolásával és a levelezési címed megadásával. Ennek megtörténtéről írásban értesítünk.

4.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatod által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát.

4.4. Törléshez való jog

A személyes adataidat haladéktalanul töröljük, ha

 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 • ha az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat visszavonod, vagy személyes adataid törlését kérelmezed, kivéve:
  • ha az a te vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges
  • az Infotv. egyéb ide vonatkozó rendelkezései nem teszik lehetővé

Személyes adataid törlését kérheted az iroda@konnyedentanulok.hu e-mail címén, vagy postai úton a 1035 Budapest, Raktár u. 21. 9/27. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságod igazolásával és a levelezési címed megadásával.

A hírlevélre feliratkozás során megadott hozzájárulásodat indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatod a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az iroda@konnyedentanulok.hu e-mail címen, illetve a 1035 Budapest, Raktár u. 21. 9/27. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). A leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul töröljük a Hírlevél adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küldünk.

4.5. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

4.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére a mi jogos érdekünk, vagy a közhatalmi jelege miatt kerül sor.

4.7. Jogsértések kezelése:

Jogsértés esetén fordulhatsz az Adatkezelőhöz az iroda@konnyedentanulok.hu email címen, vagy panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), vagy fordulhatsz bírósághoz.

5. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

6. Szabályozás:

Ezen Adatkezelési szabályzat alkalmazásában a következő rendelkezések irányadóak: