Káosz! A GET ige jelentései és használata

kaosz-get-ige-jelentesei

A get ige sokunk életét keserítette meg az angol tanulás során.

Alapvetően szeretjük, ha egy szó egyértelműen jelent valamit. Akkor meg lehet tanulni, és könnyen lehet használni. Az angol viszont nagyon sok olyan szót használ, aminek iszonyú sok különböző jelentése van. Ezeknek a jelentését lehetetlennek tűnik megtanulni. Kész káosz!

A get igének konkrétan 27 önálló jelentése van az Oxford Tanulók Szótára szerint, és 122 jelentése, ha hozzávesszük a kifejezéseket és igei szerkezeteket is.

 • Peter gets a coffee, and goes to sit by the window. – Peter vesz egy kávét, és leül az ablak mellé.
 • I don’t get it! – Nem értem!
 • We couldn’t get to work in time, so our boss was really upset. – Nem értünk be időben a munkahelyre, ezért a főnökünk nagyon mérges volt.
 • Robert got his shoes cleaned. – Robert kitisztíttatta a cipőjét.

Ezeknek a mondatoknak első ránézésre nem sok közük van egymáshoz, ugye?

Mivel segítek neked rendet tenni a káoszban:

 • leszűkítettem neked a sok jelentést,
 • csoportosítottam őket, hogy csak a legfontosabbakkal kelljen foglalkozni,
 • és mutatok egy ökölszabályt ami jó vezérfonal lesz, hogy eligazodj a get használatában.

Készen állsz? Oké.

Akkor nézzük a legfontosabb szabályt!

A kulcsszó a get-hez

Van egy magyar szó, ami nagyon sok esetben kapcsolatba hozható a get-tel, ez pedig a „jut”. Ez néha úgy hangzik, hogy juttat, néha igekötővel használjuk: bejut, kijut, eljut, stb.

 • get a job – kap egy munkát, hozzájut
 • I got into the building – bejutottam ez épületbe
 • get dressed – felöltözik -> felöltözött állapotba jut

Mint az utolsó példánál látható, nem mindig fordítanánk a „jut” szóval a kifejezett cselekvést. Ez a szó viszont megkönnyíti, hogy mi eljussunk 🙂 oda, hogy kb mi lehet a get jelentése az adott mondatban.

Tehát mindig keresd, hogy hogyan lehet a „jut”szóval értelmet teremteni a mondatban. És második lépésben fejezd ki a mondatot magyarosabban, hogy szép legyen.

Most megmutatom a get legfontosabb jelentéseit.

Persze nem mindet, mert tényleg rengeteg van neki, de a leggyakrabban használtakat átvesszük. És megmutatom, hogy mi köze van az adott jelentésnek a jut szóhoz.

Itt nem tárgyaljuk az átvitt értelmű jelentéseket, és az igei szerkezeteket, amikben a get szerepel.

1. get somewhere, get to … – odaér, elér, eljut valahova (tárgyatlan)

Ez a jelentés leginkább úgy fogható fel, hogy egy erőfeszítés eredményeképpen a cselekvő elkerül egy adott helyre. Itt fontos, hogy a cselekvő saját magát mozgatja, a mozgatás nem hat egy külső dologra (a nyelvtani tárgyra). Itt sokszor tényleg fordíthatjuk a jut szóval a mondatot.

 • My flat is locked, I can’t get in. – A lakásom be van zárva, nem tudok bejutni.
 • John got to the airport too late, so his airplane had already taken off. – John túl későn ért ki a reptérre, így a gépe már elindult.
 • I got home very early yesterday. – Tegnap nagyon korán értem haza. (jutottam haza)

a) get on, get off, get into, get out of – felszáll, leszáll, beszáll, kiszáll… járműveknél

Ez a jelentés kicsit kapcsolódik az előzőhöz abban, hogy a cselekvő magát mozgatja. Ezt általában járművekkel kapcsolatban használjuk. Felfoghatjuk úgy, hogy ha az illető felszáll, akkor feljut a buszra, ha leszáll, akkor lejut róla. Ha beszáll egy autóba, akkor a belsejébe jut, ha kiszáll, akkor kijut belőle.

 • I usually get on the tram 1 at Árpád híd. – Általában az Árpád hídnál szállok fel az 1-es villamosra.
 • Kati got off the bus, and started to walk home in the rain. – Kati leszállt a buszról, és elkezdett hazafelé sétálni az esőben.
 • We all got into the motorboat, and Chris started the engine. – Mindannyian beszálltunk a motorcsónakba, és Chris beindította a motort.
 •  LAPD! Get out of the car! – Los Angeles-i Rendőrség! Szálljon ki a kocsiból!

És akkor nézzük azokat a jelentéseket, aholt a„get” valami másra fog vonatkozni, nem közvetlenül az cselekvőre (amire hat, azt nevezzük tárgynak):

2. get something – kap valamit

Ennél a jelentésnél az alany megkap valamit, az a dolog a birtokába kerül (ez a tárgy). Ezt általában adják neki. Indulhatunk onnan az értelmezéskor, hogy az alany hozzájut az adott dologhoz, de végül nem biztos, hogy ez lesz a legjobb szó fordításhoz.

 • She got a letter from her grandmother last week. – Kapott egy levelet a nagymamájától múlt héten.
 • I will get a mobile for my birthday. – Egy mobilt fogok kapni születésnapomra.
 • Did you get my message? – Megkaptad az üzenetem?

3. get something – megszerez valamit, vesz valamit, hoz valamit

Ez a jelentés hasonló az előzőhöz, csak itt a cselekvő (az alany) kisebb-nagyobb erőfeszítést fejt ki, vagy tevékenykedik, hogy a dolog az övé legyen. Elmegy érte, és hozza a dolgot. Vagy pénzt fizet érte (abban az értelemben, hogy vásárol).

 • I went home and tried to get some sleep. – Hazamentem, és megpróbáltam aludni egy kicsit. (szó szerint: szerezni, hozzájutni némi alváshoz)
 • Jill managed to get tickets for the show. – Jillnek sikerült jegyeket szereznie az előadásra.
 • Mom! Where are my shoes? Oh, I got them! – Anya! Hol van a cipőm? Ja, megvan!

vesz:

 • I got a cup of coffee and went across to her table. – Vettem egy kávét, és átmentem az asztalához.
 • Peter got a newspaper and sat down at the railway station. – Peter vett egy újságot, és leült a vasútállomáson.

hoz:

 • Can I get you another drink? – Hozhatok Neked még egy italt?
 • Where are you going? I’ll just get another chair. – Hova mész? Csak hozok még egy széket.

 

4. get something, somebody – ért, megért valamit

Ez egy bizalmas jelentés, egy hétköznapibb helyettesítése az understand szónak. A jut jelentés itt kicsit messzebb van. „Hozzájutok” ahhoz, amit mondasz, azaz „megérkezik az elmémbe” a jelentése a szónak, viccnek stb. Itt az, hogy megkap, jobban segít. „Megkapom” a jelentését, tehát értem.

 • I don’t get it – why would he go home? – Nem értem, miért menne haza?
 • Peter didn’t get the joke, he didn’t have a sense of humour. – Peter nem értette a viccet, nem volt humorérzéke.
 • I get the message – I’m not invited. – Értem a célzást – én nem vagyok meghívva. (szó szerint: értem az üzenetet)

 

angol-beszed-magantanar

 

5. get dressed, get married

Ez egy olyan szerkezet, ami formailag a szenvedő szerkezet egyik változata. Csak nem a be igéhez tesszük a 3. alakot, hanem a get után. Azt a folyamatot jelzi, hogy eljutunk abba az állapotba, amit a passzív szerkezet majd kifejez.

Pl: be dressed: He is dressed. – Fel van öltözve.

get dressed: He is getting dressed. – Épp felöltözött állapotba jut, azaz: Épp öltözik.

Mivel magyarban a szenvedő szerkezetet általában nem használjuk, ezt sokszor egy egyszerű cselekvéssel fordítjuk.

 • I got tired.– Elfáradtam.
 • She will get married this summer. – Idén nyáron fog férjhez menni.
 • I got used to my grandfather’s snoring. – Megszoktam a nagyapám horkolását. (kb: Abba az állapotba jutottam, hogy megszokott számomra a nagyapám horkolása.)

5 b) get angry, get better, bet worse

Ez hasonló az előzőhöz. Az előző jelentésben használt 3. alaknak melléknév jellegű jelentése van, ami a múltra utal: fáradt, megházasodott (ember), megszokott (dolog), stb.

Ezt a dolgot egy kicsit tovább visszük, és eljutunk ahhoz, hogy a get után bizonyos mellékneveket használva, abba az állapotba jut a cselekvő, azzá válik.

Ezt általában testi vagy érzelmi állapotra használhatjuk, ugyanúgy, mint a become igét, csak az formálisabb.

 • Don’t eat too much chocolate, you will get fat. – Ne egyél túl sok csokit, kövér leszel.
 • John gets angry when I ask about his wife. – John mérges lesz, amikor a feleségéről kérdezem.
 • It’s getting dark, let’s go. – Sötétedik, menjünk.
 • I was very ill yesterday, but I’m getting better. – Tegnap nagyon beteg voltam, de már egyre jobban vagyok.

A melléknevet használhatod alapfokon: get angry – mérges lesz, vagy hogy jobban kifejezd a fokozatosságot, középfokban: get angrier – mérgesebb lesz, get angrier and angrier – egyre mérgesebb lesz.

5 c) get something wet, get something dirty

Ebben az esetben a cselekvő azt okozza, hogy valami más (a nyelvtani tárgy) kerüljön egy bizonyos állapotba. Itt vagy a cselekvő maga végzi el a dolgot, vagy másvalaki, ez nem fontos. A fontos, az, hogy a dolog el van végezve (eljutott abba az állapotba, amiről szó van). Sokszor ez olyan valami, ami véltetlenül történik, a cselekvőnek nincs széndékában. A szerkezet formája:

get + tárgy + melléknév vagy ige 3. alakja

 • get + my feet + wet (melléknév): I got my feet wet when I stepped in a puddle. – Vizes lett (bevizeztem) a lábam, amikor beleléptem egy pocsolyába.
 • get + his arm + broken (ige 3. alakja): He got his arm broken in a fight. – Eltört a karja egy verekedésben. (sikerült eltöretnie)
 • get + yourself + dirty: Don’t get yourself dirty, son. – Ne piszkold össze magad, fiam!

 

6. get something done, get somebody to do sth – megcsináltat (valakivel) valamit

Az utolsó jelentéskör, amiben még gyakran találkozhatunk a get-tel az, amikor valaki mással csináltatunk meg dolgokat, nem mi magunk végezzük el a cselekvést. Ezt nyelvtanilag műveltetésnek hívjuk, és kicsit máshogy működik az angolban, mint a magyarban. Több igét is használhatunk erre (have, get, make), de ezek közül most a get-et nézzük meg.

Ha get-tel használod ezt a szerkezetet, akkor kifejezheti azt, hogy kis erőfeszítés van benne. „Sikerül valakit rávenned”, hogy megcsinálja, „hozzájutsz ahhoz”, hogy megcsinálja neked azt a dolgot. A szerkezet formája: get + tárgy + annak az igének a 3. alakja, ami a tényleges cselekvés lesz. Ez a használat sok esetben ugyanaz mint amit az előző, 5 c) részben tárgyaltunk. A különbség az, hogy itt egyértelmű, hogy nem mi végezzük a cselekvést.

 • get + my car + repair: I finally got my car repaired. But I it was the third garage I went to. – Végül sikerült megjavíttanom a kocsimat. De az már a harmadik szerviz volt, ahova elmentem.
 • get + my hair + cut: I get my hair cut every month. – Havonta vágatom a hajam.
 • get + these keys + copy: She will get these keys copied.–Le fogja másoltatni ezeket a kulcsokat.

A másik formája ennek, amikor kiejezed azt is, hogy konkrétan ki fogja ezt a dolgot elvégezni. Ekkor  a szerkezet formája ez:

get + aki csinálja + to + ige, amit csinál 1. alakkal

 • get + the plumber + to + fix:I got the plumber to fix my tap. – A szerelővel megjavíttattam a csapomat.
 • get + his brother + to + help: She got his brother to help her with her homework. – Rávette a bátyját, hogy segítsen neki a házi feladatban.
 • get + him + to + understand: We’ll never get him to understand! – Soha nem fogjuk megértetni vele.

Remélem sikerült kicsit tisztába tennem a get szót. Tudom, kicsit sok volt, ezért azt javaslom, egy-egy jelentés után gyakorold be a használatát, és a következő jelentést könnyebben megérted.

Frissítés! Gyakorló feladatokat itt találsz: GET ige használata – Angol gyakorló feladatlap

És jelentkezz az angol magánoktatásomra, ha szeretnéd élőben gyakorolni.

Persze ez még csak a kezdet, de ha a “get”-nek ezeket a jelentéseit tudod, és stabil vagy bennük, akkor jó alapod van arra, hogy a többit felismerd, amikor találkozol velük, és könnyen megtanuld.

Van más példád a használatra, amit találtál?

Esetleg javaslatod van?

Oszd meg velünk a kommentekben!

 

Leave a Reply